Eingabe


Eingabe
įvestis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. entry; input; inputting vok. Eingabe, f; Eingeben, n rus. ввод, m pranc. entrée, f

Automatikos terminų žodynas. – Vilnius: Technika. . 2004.